Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 420 tỷ đồng, Thép Nam Kim (NKG) báo lãi thấp nhất trong 3 quý gần đây

Rate this post

Tồn kho cuối kỳ của Thép Nam Kim lên đến 8.701 tỷ đồng, gấp 4 lần thời điểm đầu năm và doanh nghiệp tôn này đã trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 420 tỷ đồng.

Thép Nam Kim dự phòng giảm giá hàng tồn kho 420 tỷ đồng (Ảnh minh hoạ)

CTCP Thép Nam Kim (mã NKG) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu gấp 2,5 lần lên 8.780 tỷ đồng. Giá vốn tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 9% lên 12% tương ứng lợi nhuận gộp gấp 3,4 lần đạt 1.057 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động tài chính tăng gấp 4 lần lên hơn 105 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính cũng tăng 143% lên 132 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh gấp 6 lần lên 516 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý giảm 19% xuống 20,4 tỷ đồng.

Kết quả, Thép Nam Kim lãi ròng 452,4 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ nhưng là mức thấp nhất trong 3 quý gần đây. Lũy kế năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Thép Nam Kim đạt 2.225 tỷ đồng, gấp 7,5 lần năm trước và vượt xa kế hoạch đề ra.

Doanh thu cả năm 2021 đạt gần 28.200 tỷ đồng, tăng 144% so với năm trước trong đó doanh thu nội địa đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 31% và đóng góp 32% và doanh thu xuất khẩu 19.200 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần và chiếm tỷ trọng 68%.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Thép Nam Kim đã tăng gần gấp đôi lên 15.382 tỷ đồng trong đó số dư tiền mặt và tiền gửi tăng mạnh từ hơn 600 tỷ lên gần 1.200 tỷ đồng. Mặt khác, nợ vay ngắn hạn cũng tăng mạnh từ 2.520 tỷ lên 3.773 tỷ đồng trong khi nợ dài hạn giảm hơn 400 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Đáng chú ý, tồn kho cuối kỳ của Thép Nam Kim lên đến 8.701 tỷ đồng, gấp 4 lần thời điểm đầu năm. Doanh nghiệp tôn này đã trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 420 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 32,5% so với đầu năm lên 1.905 tỷ đồng.

THANH HÀ

Nguồn: bizlive.vn

Exit mobile version