Vì sao THACO huỷ đăng ký công ty đại chúng?

0
198

Tại thời điểm ngày 03/03/2021, THACO không đáp ứng điều kiện vì 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ chưa tới 3% nên THACO đã phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng.

Vì sao THACO huỷ đăng ký công ty đại chúng?

Liên quan đến thông tin CTCP Ô tô Trường Hải (THACO) huỷ đăng ký công ty đại chúng, ông Nguyễn Một, Giám đốc Truyền thông THACO cho biết, Ngày 14/05/2021, UBCKNN thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) do từ ngày 01/01/2021, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn đã có hiệu lực thi hành: Công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ với cơ cấu cổ đông.

Tại thời điểm ngày 03/03/2021 (do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM xác nhận) THACO không đáp ứng điều kiện vì 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ chưa tới 3% nên THACO đã phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng.

Sau 01 năm, UBCKNN sẽ xem xét hủy tư cách công ty đại chúng trên cơ sở báo cáo của công ty.

Trong thời gian này, THACO vẫn thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm nhận được thông báo hủy công ty đại chúng theo quy định. Đồng thời, THACO vẫn duy trì cung cấp cho cổ đông đầy đủ các thông tin.

Theo ông Nguyễn Một, THACO sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 5 này để thông qua các Báo cáo tài chính, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và kết quả kinh doanh 2020, kế hoạch 2021, chiến lược phát triển trong thời gian tới và công tác quản trị điều hành.

BẢO VY

Nguồn: bizlive.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây